Blog

Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

O πλέον ανερχόμενος Κλάδος Ασφάλισης  που εξαρτάται από την Ατομική μας Ευθύνη ως Ιδιώτες ή Επιχειρηματίες είναι ο Κλάδος της Αστικής Ευθύνης.

Η ασφάλιση της Αστικής ευθύνης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βλάβης που έγινε σε τρίτους από πταίσμα ή αμέλεια, καλύπτει τον ασφαλισμένο από το ενδεχόμενο να καταβάλλει αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας κάποιας παραλειπτικής συμπεριφοράς του.

ΣτηνALEXOPOULOUROYALINSURANCEAGENTSέχονταςμεγάληεξειδίκευση και εμπειρία στο ευρύ πεδίο της αστικής ευθύνης, σας εξασφαλίζουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στο σύνθετο περιβάλλον διαβίωσης και επιχειρηματικότητας.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Α.  1. Ιδιωτική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη

2. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Μηχανημάτων ως Εργαλείο

3. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Γυμναστηρίων, Κέντρων Αισθητικής – Γυμναστικής

4. Αστική Ευθύνη Κοινοκτήτων και Κοινοχρήστων χώρων κτιρίων

5. Αστική Ευθύνη σχετική με την εκτέλεση Τεχνικών Έργων και την Ανέγερση Οικοδομών

6. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εκπαιδευτηρίων, Σχολείων, Φροντιστηρίων και Παιδικών Σταθμών

7. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εστιατορίων SelfService, Bar, Καφετέριες

8.Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ξενοδοχείων

9. Αστική Ευθύνη ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων

10. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ζαχαροπλαστείων

11. Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Γραφείων

12. Ιδιωτική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη

13. Αστική Ευθύνη ιδιοκτητών Κουρείων-Κομμωτηρίων

14. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εμπορικών Καταστημάτων (ένδυσης, ειδών δώρου, ανθοπωλείων, οπτικών, παιχνιδιών, φωτογραφικών ειδών, βιβλιοπωλείων κ.λ.π.)

15. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ανελκυστήρων

16. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Καθαριστηρίων Ενδυμάτων

17. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Αρτοποιείων

18. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εστιατορίων, Ταβερνών

19. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (parking)

20. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Supermarkets

21. Αστική Ευθύνη από Φωτεινές Επιγραφές, Πανό κλπ.

22. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Πρατηρίων Καυσίμων, Πλυντηρίων- Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων

23. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία camping

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Β. 1. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

2. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών

3. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

4.  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων

5.  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων

6.  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη TourOperators

7.  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών

8  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων

9.  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Γ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Γ. Κάθε επιχείρηση που παράγει , διανέμει ,εκπροσωπεί ή εισάγει ένα προϊόν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορούν να εγερθούν από τη χρήση των προϊόντων της έναντι τρίτων -  είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Δ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Δ.  Η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη είναι ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλισμένο, υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, κατά κανόνα ως Ειδικός Όρος - Επέκταση της βασικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που έχει συνάψει με τον Ασφαλιστή του, και μάλιστα παρέχεται κατά παρέκκλιση σχετικής Εξαίρεσης που συνήθως προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.

Ε. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ε.Παρέχεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και αφορά αποκλειστικά ζημιές από την ατυχηματική μόλυνση του περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά τους ή την προσωρινή αποθήκευσή τους.

ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤ. Με το πρόγραμμα  D&O καλύπτεται με την αστική ευθύνη από αποφάσεις του Δ.Σ., Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Νομίμων Εκπροσώπων έναντι της Επιχείρησης, των Μετόχων και τρίτων. Επίσης αναλαμβάνονται  απαιτήσεις αποζημίωσης από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, καταναλωτές, κ.α. Ειδικότερα παρέχεται προστασία από:

Οικονομική απώλεια εξαιτίας προσωπικής ευθύνης

Δαπάνες για έξοδα Υπεράσπισης

Απώλεια εισοδήματος

Απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

Ζ. DRONE

Το ασφαλιστήριο συμβόλαια αστικής ευθύνης, καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμούς του. Τα παρεχόμενα προγράμματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών drones, αλλά και τους ιδιοκτήτες / χειριστές drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Περιλαμβάνει:
Ι)   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ από χρήση Drone με όριο 1.500.000€/γεγονός
     - Αποζημίωση για σωματικές βλάβες/θάνατο
     - Αποζημίωση για υλικές ζημιές Τρίτων
ΙI)  ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ του ίδιου του Drone
     - Αντικατάσταση ή Επισκευή του Drone
     - Κάλυψη επίγειου συστήματος πλοήγησης
     - Κάλυψη ειδικού φορτίου (payload)

Royal Insurance

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά από το 1978, ενώ το 2000 ξεκίνησε η συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, όπου και μετετράπη σε ένα πλήρες εκσυγχρονισμένο ασφαλιστικό πρακτορείο το οποίο προσφέρει λύσεις στις ανάγκες των πελατών του.

©2022. Alexinsure. All Rights Reserved. Designed by Gerasimos Tzamarelos.

Search