Μεταφορές

Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες της οικονομικής ζωής. Είναι αυτονόητο ότι ένα προϊόν, όσο πολυδάπανη και αν είναι η παραγωγή του, είναι αδύνατο να αποκτήσει κάποια αξία, αν δε μεταφερθεί ως τον καταναλωτή ή αν δε μεταφερθεί ο καταναλωτής κοντά στο αγαθό. Από εδώ πηγάζει και η τεράστια σημασία του κλάδου των μεταφορών. Είναι η βάση της ανταλλαγής και της κυκλοφορίας των αγαθών και χωρίς αυτές δεν υπάρχει οικονομική ζωή.

Ο κλάδος μεταφορών παρέχει ασφάλιση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα/αντικείμενα από ζημιές ή απώλειες, είτε μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, είτε μέσω χερσαίων οχημάτων, είτε αεροπορικώς, είτε σε συνδυασμό αυτών των μέσων.

Παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα πάντα με τις αγγλικές ρήτρες που χρησιμοποιούνται διεθνώς και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις μεταφορών, άσχετα με τα μέσα μεταφοράς. Η υψηλή εξειδίκευση μας στην ασφάλεια του συγκεκριμένου κλάδου εξασφαλίζει τον επιχειρηματία από οποιοδήποτε κίνδυνο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με όλα τα μέσα μεταφοράς. Η τεχνογνωσία μας στην  ασφάλεια μεταφορών καθώς και η εμπιστοσύνη μεγάλων μεταφορικών εταιρειών και logistics καθιστούν την εταιρείας μας ως μιας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα ασφάλισης .