Καλύψεις

Απόκριση σε Κυβερνο Γεγονός
• Α1    Κόστος Απόκρισης
• Β1    Νομικά και Διοικητικά Κόστη
• Γ1     Κόστος  Προληπτικών Ερευνητικών Υπηρεσιών   και Ασφάλειας Δικτύου
• Δ1    Κόστος Επικοινωνίας  για τη  Διαχείρηση Κρίσης
• Ε1    Κόστος Διαχείρησης Παραβίασης Ιδιωτικότητας
• ΣΤ1  Κόστος Διαχείρησης Παραβίασης Ιδιωτικότητας Τρίτων 
• Ζ1    Έξοδα Ελαχιστοποίησης Πιθανοτήτων Επανάληψης Γεγονότος

Κυβερνο Έγκλημα
• Α2    Απάτη Ηλεκτρονικής Διακίνησης  Χρημάτων 
• Β2    Υπεξαίρεση Χρημάτων από Εγγυητικό Λογαριασμό
• Γ2    Υπεξαίρεση Χρημάτων από Προσωπικό Λογαριασμό
• Δ2    Eκβιασμός
• Ε2    Κλοπή Εταιρικού Σήματος/Λογότυπου
• ΣΤ2  Υποκλοπή Τηλεφωνικών Συνομιλιών
• Z2    Ηλεκτρονική Απάτη

Bλάβη  Δικτύου και Διακοπή Εγγασιών
• A3    Βλάβη Δικτύου και Έξοδα Αποκατάστασης
• Β3    Διακοπή Εργασιών Δικτύου
• Γ3    Επακόλουθη Βλάβη  Φήμης
• Δ3    Έξοδα Εκτίμησης της Ζημιάς

Ασφάλεια Δικτύου και Ευθύνη Ιδιωτικότητας
•  A4   Ευθύνη Ασφάλειας Δικτύου  
•  Β4   Ευθύνη Ιδιωτικότητας
•  Γ4   Ευθύνη  Διοίκησης
•  Δ4   Πρόστιμα Ρυθμιστικής Αρχής       
•  Ε4   Δαφορά Πρόστιμα 

Ευθύνη Μέσων Επικοινωνίας 
• Α5    Συκοφαντία/Δυσφήμηση
• Β5    Υποκλοπή Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τεχνολογικά Λάθη και Παραλήψεις
Έξοδα Παρουσίας στο Δικαστήριο