Ασφάλεια Υγείας

Η αναζήτηση της ποιότητας στα συστήματα υγείας αποτελεί ήδη, και θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια, κύριο  ζητούμενο για την απόκτηση μιας ποιοτικής διαβίωσης που όλοι ονειρευόμαστε.Η αναζήτηση της ποιότητας στα συστήματα υγείας αποτελεί ήδη, και θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια, κύριο  ζητούμενο για την απόκτηση μιας ποιοτικής διαβίωσης που όλοι ονειρευόμαστε.Ειδικότερα στα θέματα της υγείας, η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να απαντάει ταυτόχρονα και στα "αρνητικά" δεδομένα, που αναπτύσσονται διεθνώς στα συστήματα υγείας, και απειλούν την ίδια την υπόστασή τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι πολίτες των αναπτυγμένων χωρών εμφανίζουν υψηλό επίπεδο υγείας και αυτό οφείλεται τόσο στα επιτεύγματα της επιστήμης όσο και στην παροχή αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Δείκτες σχετικά με το προσδόκιμο επιβίωσης, την βρεφική θνησιμότητα, την κατά κεφαλή υγειονομική δαπάνη και άλλα επιδημιολογικά δεδομένα το επιβεβαιώνουν.Παράλληλα ζούμε μία καμπή. Η ίδια η επιτυχία των συστημάτων υγείας, αύξησε σε οριακό επίπεδο, τόσο τις προσδοκίες όσο και των αριθμό των χρηστών τους.

Σε ότι αφορά τις προσδοκίες, θεωρείται πλέον αυτονόητο πως κάθε πολίτης δικαιούται ισοδύναμα και ισότιμα την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας του.Δυστυχώς από ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που νοσεί μπορούμε να περιμένουμε ελάχιστα πράγματα. Γι'αυτό το λόγο οι περισσότεροι καταναλωτές προσφεύγουν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τη προστασία της υγείας τους.

Με τα Προγράμματα Υγείας:

  • Εξασφαλίζετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
  • Έχετε άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
  • Αξιοποιείτε την προηγμένη ιατρική τεχνολογία για σωστή διάγνωση και πρόληψη
  • Εξασφαλίζετε απαλλαγή φόρου

Κοντά μας θα βρείτε ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας για σας και την οικογένειά σας . Εμπιστευτείτε μας!Κοντά μας θα βρείτε ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας για σας και την οικογένειά σας . Εμπιστευτείτε μας!Όλα τα προγράμματα εξασφαλίζουν...

Aσφάλιση για μια ζωή :  Kάθε πρόγραμμα μπορεί να εξασφαλίσει ισόβια τον ασφαλισμένο τον /τη σύζυγο και τα παιδιά.   

Διάρκεια νοσηλείας:   Όλα τα προγράμματα προβλέπουν ως μέγιστη διάρκεια νοσηλείας από την ίδια αιτία, τις 365 ημέρες.   

Eλεύθερη επιλογή νοσοκομείου:  O ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει με απόλυτη ελευθερία το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμεί, στην Eλλάδα ή το Eξωτερικό, χωρίς κανένα περιορισμό. Σε περίπτωση χρήσης συμβεβλημένου με την εταιρία ιδιωτικού ή δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, υπάρχει προνομιακή μεταχείριση.   

Eλεύθερη επιλογή θέσης   

Κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων χωρίς νοσηλεία   

Επείγουσα μεταφορά   

Επίδομα νοσηλείας και επίδομα χειρουργικής επέμβασης   

Aσφάλιση εξαρτωμένων μελών:  Οι ίδιες παροχές και τα προνόμια που απολαμβάνει ο ασφαλισμένος μπορούν να επεκταθούν και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Eξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Tα παιδιά καλύπτονται σαν εξαρτώμενα μέλη μέχρι και την ηλικία των 25 ετών. Στη συνέχεια, εφ' όσον ασφαλισθούν με δικό τους ασφαλιστήριο, καλύπτονται ισόβια. 

 Έκπτωση ασφαλίστρου Για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, προβλέπουμε σε όλα τα προγράμματα έκπτωση ασφαλίστρου κατά 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί. Δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω.   

Φοροαπαλλαγή: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ανώτερο ποσό απαλλαγής από ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και υγείας είναι 1.100€   

Συμπληρωματική λειτουργία: Τα ασφαλιστικά προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά είτε με κάποιο ταμείο ασφάλισης, είτε με οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο, εξυπηρετώντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες του ασφαλισμένου.   

Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων   

Δίκτυο Ιατρών   

Δίκτυο Νοσηλευτικών Μονάδων