Παιδί

Από τη πρώτη στιγμή που γίνατε γονιός δε σκέφτεστε τίποτα άλλο παρά την ευτυχία του παιδιού σας. Θέλετε να του εξασφαλίσετε τα πάντα. Μέχρι να μεγαλώσει θα στηρίζεται στις δικές σας επιλογές και αποφάσεις που θα του προσφέρουν ασφάλεια και εγγύηση για το μέλλον.

Διαθέτουμε πληθώρα ασφαλιστικών προγραμμάτων που διασφαλίζουν το μέλλον του παιδιού σας. Του ανθρώπου που αγαπάτε περισσότερο από κάθε άλλον. Καταβάλλοντας, ως συμβαλλόμενος, τα ασφάλιστρα του παιδιού σας μέχρι την ενηλικίωσή του, του προσφέρετε ένα σίγουρο στήριγμα, στο οποίο μπορεί να υπολογίζει για όλη του τη ζωή.

Τι Παρέχει;

  • Υψηλά κεφάλαια για σπουδές.Υψηλά κεφάλαια για σπουδές.
  • Υψηλά κεφάλαια για επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάσταση.
  • Εγγύηση για την καταβολή του ποσού και την στήριξη των σπουδών του σε περίπτωση που συμβεί απώλεια ζωής ή ανικανότητα στον συμβαλλόμενο.
  • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε συγκεντρώνονται  σε έναν λογαριασμό κτίζοντας έτσι ένα εγγυημένο κεφάλαιο. Με τη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου αυτού δημιουργούνται επιπλέον αποδόσεις, που επίσης προστίθενται στο λογαριασμό σας. Συγχρόνως όμως, σας επιτρέπετε να αυξήσετε αυτό το κεφάλαιο μέσω έκτακτων καταβολών, που πραγματοποιείτε ανάλογα με τις δυνατότητές σας και τη χρονική στιγμή που εσείς θέλετε.
  • Δυνατότητα συνδυασμού του προγράμματος με συμπληρωματικές παροχές, όπως Πρόγραμμα Υγείας.
  • Aπαλλαγή πληρωμής των ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μονίμου ολικής ανικανότητος για εργασία του Συμβαλλομένου.

Συμβαλλόμενος είναι ο γονέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συνάψει το ασφαλιστήριο για λογαριασμό του παιδιού (ασφαλισμένος).Συμβαλλόμενος είναι ο γονέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συνάψει το ασφαλιστήριο για λογαριασμό του παιδιού (ασφαλισμένος).