Ασφάλεια Σκάφους

Ένα σκάφος αναψυχής σας προσφέρει ξεκούραση, ευχαρίστηση, και την ευκαιρία να ξεφύγετε από τους καθημερινούς ρυθμούς. Δημιουργεί όμως και μεγάλες ευθύνες.Ένα σκάφος αναψυχής σας προσφέρει ξεκούραση, ευχαρίστηση, και την ευκαιρία να ξεφύγετε από τους καθημερινούς ρυθμούς. Δημιουργεί όμως και μεγάλες ευθύνες.

 


Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ιδιοκτητών πλωτών μέσων αναψυχής, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 2743/99, παρέχουμε τις προβλεπόμενες καλύψεις ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ για σωματικές βλάβες ή θάνατο, για υλικές ζημιές, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

  • κινδύνους της θάλασσας (πρόσκρουση, σύγκρουση, βύθιση, προσάραξη)    φωτιά, κεραυνό, έκρηξη
  • ατυχήματα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή διακίνηση εφοδίων, συνέργων και εξοπλισμού
  • έκρηξη λεβήτων, θραύση αξόνων, κακόβουλες ενέργειες
  • κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή της λέμβου του, όταν φυλάσσεται σε λιμάνι ή μαρίνα ή άλλο ασφαλή χώρο
  • κλοπή από διάρρηξη εξωλέμβιου κινητήρα, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ασφαλώς κλειδωμένος στο σκάφος με πρόσθετο αντικλεπτικό σύστημα πέραν της κανονικής μεθόδου πρόσδεσης. (Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει, όταν το σκάφος δένει σε αφύλακτες παραλίες)
  • κλοπή μηχανικού εξοπλισμού και συνέργων μετά από βίαιη είσοδο στο σκάφος ή στον τόπο φύλαξης
  • έξοδα ναυαγιαιρεσίας - διάσωσης - σώστρα
  • αμέλεια οποιουδήποτε ατόμου, με εξαίρεση το κόστος αποκατάστασης κάθε ελαττώματος που προκύπτει από αμέλεια ή από παράβαση συμβατικής υποχρέωσης σχετικά με εργασίες επισκευής ή μετατροπής για λογαριασμό του πλοιοκτήτη
  • έξοδα επιθεώρησης των υφάλων του σκάφους σε περίπτωση προσάραξης

Εξασφαλίζουμε λοιπόν με το καλύτερο δυνατό τρόπο το σκάφος, τους επιβαίνοντες και τους τρίτους και ελεύθερα μπορείτε να έχετε... Καλές βουτιές!!