Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση της Αστικής ευθύνης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βλάβης που έγινε σε τρίτους από πταίσμα ή αμέλεια, καλύπτει τον ασφαλισμένο από το ενδεχόμενο να καταβάλλει αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας κάποιας αμελούς συμπεριφοράς του.

Πρόκειται για τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό ασφαλιστικό χώρο, και εμείς σαν πρωτοπόροι στον κλάδο αυτό προσφέρουμε ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
1. Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων :

 • Οικιών
 • Καταστημάτων
 • Γραφείων
 • Κέντρων Διασκέδασης
 • Κινηματογράφων / Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Ιδιωτική - Οικογενειακή Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών

 

 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 • Αστική Ευθύνη Ιατρού
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού

 

3. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

 • Κατασκευαστή
 • Εισαγωγέα